OFERTA EDUCATIONALA

OFERTĂ EDUCAŢIONALĂ

Ideea care sprijină acest proiect este armonizarea dezvoltării psihice a copilului şi integrarea socială a acestuia, prin şlefuirea trăsăturilor native. Pe tot parcursul copilăriei se modelează componentele personalităţii, motiv pentru care latura psihopedagogică, componentă de bază în orice activitate educativă de calitate, este susţinută cu precădere în cadrul centrului nostru educaţional.

Instituţia noastră susţine evoluţia copilului, oferind acestuia posibilitatea de a învăţa şi de a se dezvolta în concordanţă cu particularităţile sale individuale şi în funcţie de cerinţele actuale şi viitoare ale societăţii.

Bazându-ne pe vasta experienţă a echipei noastre în domeniul educaţiei şi având ca scop pregătirea copilului pentru viaţă, în cadrul activităţilor desfăşurate, vom urmări permanent dezvoltarea motivaţiei pentru cunoaştere, cultivarea independenţei gândirii, a spontaneităţii, a creativităţii şi a încrederii în forţele proprii.

Pe întreg parcursul activităţii noastre, dorim să promovăm o permanentă şi fructuoasă colaborare între copii, părinţi şi cadre didactice. Împreună vom realiza o minunată călătorie în lumea cunoaşterii, bucurându-ne de fiecare nouă experienţă, de fiecare moment ce va contribui la dezvoltarea intelectuală şi emoţională a fiecărui copil.

 

Calitatea în învăţământ constă din:

 • climat educaţional motivant;
 • personal didactic calificat şi cu experienţă;
 • profesor de limba engleză;
 • ofertă educaţională diversificată (club de lectură, club de cultură generală, de arte, de teatru, de vizionarea unor filme artistice/documentare, plimbări în aer liber, excursii, tabere, vizionări spectacole, vizite la Grădina Zoologică, Grădina Botanică, Ferma Animalelor, muzee, etc);
 • asistentă medicală şi medic pediatru în cadrul instituţiei;
 • meniu sănătos, elaborat de medicul pediatru în funcţie de necesităţile copiilor (mic dejun, prânz, gustări);
 • permanentă colaborare cu părinţii;
 • activitate instructiv-educativă de calitate;
 • bază materială atractivă şi performantă;
 • imobil spaţios şi modern, dotat cu săli adecvate pentru activităţile desfăşurate (săli de clasă, sală de mese, spaţiu pentru odihnă şi relaxare).

 

Oportunităţi:

Prin cabinetul psihopedagogic al Grădiniţei nr. 70, copiii vor beneficia de evaluări periodice şi asistenţă psihopedagogică, urmărindu-se permanent dezvoltarea fiecărui copil, potrivit vârstei;

Se organizează şedinţe de logopedie (terapia limbajului).

Perioada preşcolară reprezintă poate cea mai importantă etapă din viaţa unui copil; este o etapă caracterizată de o intensă dezvoltare psihică, este perioada în care copiii încep să conştientizeze tot mai mult mediul în care trăiesc, să-şi contureze mai bine dorinţele şi aşteptările, este perioada schimbărilor semnificative, nu numai fizice, ci şi mentale şi emoţionale.

Deşi este un interval de timp în care copiii nu fac altceva decât să se joace, chiar jocul este de o importanţă majoră, pentru că astfel îşi pot dezvolta abilităţile cognitive şi pot învăţa noi modalităţi de interacţiune socială.

Programul educaţional al Grădiniţei nr. 70 este în conformitate cu normele metodologice ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi cuprinde:

 • Domeniul estetic şi creativ – muzică, activităţi artistico-plastice, dramă, euritmie;
 • Domeniul om şi societate – capacitatea de relaţionare, de socializare şi de dezvoltare emoţională;
 • Domeniul limbă şi comunicare – dezvoltarea comunicării, a abilităţii de a descifra mesajul, de iniţiere în universul literar.
 • Domeniul ştiinţe – domeniul matematic prin intermediul experienţelor practice, a jocurilor dirijate cu materiale, înţelegerea naturii prin observări, experimente, prin lucrări practice;
 • Domeniul psiho-motric – coordonarea şi controlul mişcărilor corporale, mobilitatea generală şi rezistenţa fizică, abilităţi motorii şi de manipulare de fineţe.

 

În plus, grădiniţa noastră oferă următoarele cursuri şi activităţi suplimentare:

 • pregătirea pentru şcoală (dicţie, antrenament grafic, logică şi perspicacitate);
 • limba engleză/germana;
 • club de lectură;
 • curs de dans;
 • curs de calculatoare;
 • curs de arta teatrala;
 • ateliere de arte plastice (origami, tangram, modelaj, pictură, artă florală);
 • curs de dezvoltare personală (potrivit vârstei copilului).

 

PROGRAM ZILNIC

 

7:30-8:30 – primirea copiilor

8:30 – 9:00 – activităţi liber alese

9:00  – 9:15 – gimnastica de înviorare

9:15 – 9:30 – micul dejun

9:30 – 9:45 – întâlnirea de dimineaţă

9:45 – 10:45 – activităţi pe domenii experienţiale

10:45-11:00 – activităţi de relaxare

11:00 – 11:30 – limba engleză

11:30-12:00 – activităţi de dezvoltare personală

12:00-12:30 – jocuri distractive

12:30 – 13:00 – masa de prânz

13:15-15:15 – program de odihnă şi de relaxare

15:30-16:00 – jocuri distractive

16:00-16:30 – activităţi recuperatorii pe domenii experienţiale

16:30-16:45 – gustare

16:45-17:30 – activităţi liber alese/preluarea copiilor

 

În cadrul activităţilor organizate în grădiniţă, se va urmări realizarea unei legături reale între domeniile experienţiale şi domeniile de dezvoltare, fără a căuta o suprapunere exclusivă a lor ci, efectiv, prin găsirea strategiilor adecvate de atingere a dezvoltării globale a copilului şi, implicit, a finalităţilor educative.

ACTIVITĂŢILE PE DOMENII EXPERIENŢIALE sunt activităţi integrate sau pe discipline desfăşurate cu copiii în cadrul proiectelor planificate în funcţie de temele propuse de curriculum, de nivelul de vârstă, de nevoile şi de interesele acestora. Se pot desfăşura maxim 5 şi minim 3 activităţi integrate pe săptămână, indiferent de nivelul de vârstă al copiilor.

JOCURILE ŞI ACTIVITĂŢILE DIDACTICE ALESE sunt cele pe care copiii şi le aleg şi îi ajută pe aceştia să socializeze în mod progresiv şi să se iniţieze în cunoaşterea lumii fizice, a mediului social şi cultural căruia îi aparţin, a matematicii, comunicării, a limbajului citit şi scris.

ACTIVITĂŢILE DE DEZVOLTARE PERSONALĂ includ rutinele, tranziţiile, activităţile din perioada după-amiezii (inclusiv activităţile opţionale).

Rutinele sunt activităţile-reper după care se derulează întreagă activitate a zilei. Ele acoperă nevoile de bază ale copilului şi contribuie la dezvoltarea globală a acestuia. Rutinele înglobează activităţi de tipul: sosirea copilului, întâlnirea de dimineaţă, micul dejun, igiena-spălatul şi toaleta, masa de prânz, somnul/perioada de relaxare de după-amiaza, gustările, plecarea şi se disting prin faptul că se repetă zilnic, la intervale aproximativ stabile, cu aproape aceleaşi conţinuturi.

Tranziţiile sunt activităţi de scurtă durată, care fac trecerea de la momentele de rutină la alte tipuri/categorii de activităţi de învăţare, de la o activitate de învăţare la alta, în diverse momente ale zilei.

Activităţile desfăşurate în perioada după-amiezii (activităţi recuperatorii pe domenii de învăţare, recreative, de cultivare şi dezvoltare a înclinaţiilor) sunt tot activităţi de învăţare. Acestea respectă ritmul propriu de învăţare al copilului şi aptitudinile individuale ale acestuia şi sunt corelate cu tema săptămânală/tema proiectului şi cu celelalte activităţi din programul zilei.

Jocul este activitatea fundamentală a copilului pe care se sprijină atât rutinele cât şi tranziţiile şi, evident, activităţile de învăţare. Acesta influenţează întreaga conduită şi prefigurează personalitatea în formare a preşcolarului.

 

CURRICULUM

Curriculumul grădiniţei noastre este variat şi parcurs gradat în cele patru grupe. Conţinuturile sunt cele recomandate de Ministerul Educaţiei ationale si Cercetării Stiintifice.

 

TEMATICA SĂPTĂMÂNALĂ

Programul anual de studiu se va organiza în jurul a şase mari teme: „Cine sunt/suntem?”, „Când, cum şi de ce se întâmplă?”, „Cum este, a fost şi va fi aici pe Pământ?”, „Cum planificăm/organizăm o activitate?”, „Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?” şi „Ce şi cum vreau să fiu?”.

Este elaborată o tematică specifică pentru fiecare grupă. Aceasta include subiecte precum: grădiniţa, familia, anotimpurile, animale domestice şi sălbatice, fructe şi legume, copaci şi flori, mijloace de transport, sporturi şi jocuri, oraşul şi satul, pământul, universul, rase umane, obiecte şi proprietăţile lor, etc.

Fiecare temă este parcursă pe durata a 1-3 săptămâni. Temele sunt reluate şi îmbogăţite de la o grupă la alta. Vocabularul vizat, informaţiile, cântecele, poeziile, etc, cresc gradual în volum şi complexitate, pe măsură ce copiii evoluează spre grupa pregătitoare.

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 

nIVEL DE VÂRSTĂ CATEGORII DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE NR DE ACTIVITăţI/SăPTăMâNă

 

Program normal

 

Program prelungit

 

NIVEL I

 

(3 – 5 ani)

 

Activităţi pe domenii experienţiale 7 + 7
Jocuri şi activităţi didactice alese 10 + 5
Activităţi de dezvoltare personală 5 + 10
TOTAL 22 + 22
 

NIVEL II

 

(5 – 7 ani)

Activităţi pe domenii experienţiale 10 + 10
Jocuri şi activităţi didactice alese 10 + 5
Activităţi de dezvoltare personală 6 + 11
TOTAL 26 + 26

 

DOMENII  EXPERIENŢIALE

 

DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV acoperă abilităţile de a răspunde emoţional şi intelectual la experienţe perceptive, sensibilitatea faţă de diferite niveluri de manifestare a calităţii, aprecierea frumosului şi a adecvării la scop sau utilizare.

Experienţele şi trăirile caracteristice presupun exploatarea trăirilor afective, ca şi a proceselor a construi, compune sau inventa. Prin intermediul unor asemenea experienţe, copiii acumulează cunoştinţe şi abilităţi, ca şi o sporită receptivitate perceptivă, care le va permite să reacţioneze la o manieră personală la ceea ce văd, aud, ating sau simt. Aceste experienţe pot fi prezente în orice componentă curriculară, dar cu deosebire în contextul acelor discipline care solicită răspunsuri personale, imaginative, emoţionale şi uneori acţionale la stimuli (muzică, activităţi artistico-plastice, dramă, euritmia, etc).

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE include omul, modul lui de viaţă, relaţiile cu alţi oameni, relaţiile cu mediul social, ca şi modalităţile în care acţiunile umane influenţează evenimentele. Domeniul are o extindere şi către contexte curriculare care privesc tehnologia, în sensul abordării capacităţilor umane de a controla evenimentele şi de a ordona mediul.

În abordarea acestui domeniu, plecăm de la premisa că instituţia preşcolară reprezintă un context utilizabil pentru coordonarea principiilor şi a activităţilor morale. Astfel, copiii vor înţelege mult mai uşor concepte precum dreptatea, echitatea, bunătatea, adevărul, atunci când le vor putea observa concretizate în acţiunile adulţilor cu care vin în contact. De asemenea, dezvoltarea unor conduite consistente cu principii morale va fi favorizată de observarea şi discutarea de către copii a unor probleme morale, de exersarea lor în jocuri libere sau dirijate şi de studierea sau dezbaterea unor opere literare specifice vârstei.

DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE acoperă stăpânirea exprimării orale şi scrise, ca şi abilitatea de a înţelege comunicarea verbală şi scrisă.

Prin ascultare şi exprimare în situaţii de grup, preşcolarii devin capabili să exploreze experienţele altor persoane şi să-şi extindă astfel propriul repertoriu de experienţe semnificative. Urmărim ca aceştia să vorbească cu încredere, clar şi fluent, utilizând modalităţi de exprimare adecvate pentru diferite categorii de auditoriu.

Studiul operelor literare specifice vârstei rafinează gândirea şi limbajul copiilor, extinde capacitatea lor de a înţelege situaţii interpersonale complete şi a aduce o contribuţie importantă la dezvoltarea capacităţilor de evaluare.

Tot în cadrul acestui domeniu este inclus şi primul contact al copilului cu o limbă străină. În acest sens, copilul va fi obişnuit sistematic să asculte sonoritatea specifică limbii străine studiate, să o recunoască, să reproducă ritmul, fonemele şi intonaţia. De asemenea, copilul va fi ajutat să înveţe cuvinte care să îi permită să vorbească despre el însuşi şi despre mediul înconjurător, care să îi faciliteze relaţii/contacte sociale simple cu vorbitorii nativi ai limbii respective şi care să îi ajute să participe oral la viaţa/activitatea din clasă/comunitate.

Activităţile cele mai potrivite pentru această învăţare sunt:

 • memorarea de cuvinte/propoziţii, cântece şi jocuri muzicale;
 • imitarea ritmurilor diferite, acompaniind frazele auzite şi repetate cu o tamburină;
 • jocuri de limbă.

Copilul va fi încurajat să înveţe şi câteva elemente ale culturii ţării respective (istoria locurilor, creaţii artistice specifice, mâncăruri, activităţi tradiţionale, etc).

 

DOMENIUL ŞTIINŢE include atât abordarea domeniului matematic prin intermediul experienţelor practice cât şi înţelegerea naturii, ca fiind modificabilă de fiinţele umane cu care se află în interacţiune.

Preşcolarul va fi pus în contact cu domeniul matematic prin jocuri dirijate cu materiale. În această manieră vor putea fi dezvoltate reprezentările acestora cu privire la unele concepte cum ar fi: volum, masă, număr şi, de asemenea, ei vor putea fi implicaţi în activităţi de discriminare, clasificare sau descriere cantitativă. Dezvoltarea capacităţilor de raţionament, inclusiv de raţionament abstract, va fi încurajată de conexiunea cu obiecte şi activităţi familiare în sala de grupă. Deosebit de semnificativă este concretizarea ideilor matematice în experimente, utilizarea lor împreună cu alte concepte şi elemente de cunoaştere pentru rezolvarea de probleme, pentru exprimarea unor puncte de vedere, pentru creşterea clarităţii sau relevanţei unor mesaje.

Abilităţi şi componente asociate demersurilor de investigaţie ştiinţifică, cum ar fi observarea, selectarea elementelor semnificative din masa elementelor irelevante, generarea de ipoteze, generarea de alternative, conceperea şi realizarea de experimente, organizarea datelor rezultate din observaţii ce pot fi dobândite de preşcolari când sunt puşi în contact cu domeniul cunoaşterii naturii, prin activităţi simple cum ar fi: observarea unor fiinţe/plante/animale/obiecte din mediul imediat apropiat, modelarea plastilinei, confecţionarea sau jocul cu instrumente muzicale simple sau prin compararea proprietăţilor diferitelor materiale.

DOMENIUL PSIHO-MOTRIC acoperă coordonarea şi controlul mişcărilor corporale, mobilitatea generală şi rezistenţa fizică, abilităţi motorii şi de manipulare de finţe, ca şi elemente de cunoaştere, legate mai ales de anatomia şi fiziologia omului.

Activităţile prin care preşcolarii vor fi puşi în contact cu acest domeniu sunt activităţile care implică mişcarea corporală, competiţii între indivizi sau grupuri, având ca obiect abilităţi psihomotorii, ca şi activităţile care pot avea drept rezultat o mai bună supleţe, forţă, rezistenţă sau ţinută.

 

DOMENII DE DEZVOLTARE

DOMENIUL DEZVOLTARE FIZICĂ, SĂNĂTATE ŞI IGIENĂ PERSONALĂ cuprinde o gamă largă de  deprinderi şi abilităţi (de la mişcări largi, cum sunt săritul, alergarea, până la mişcări fine de tipul realizării desenelor sau modelarea), dar şi coordonarea, dezvoltarea senzorială, alături de cunoştinţe şi practici referitoare la îngrijire şi igienă personală, nutriţie, practici de menţinere a sănătăţii şi securităţii personale.

Dimensiuni ale domeniului:

Dezvoltarea fizică:                             – dezvoltarea motricităţii grosiere

– dezvoltarea motricităţii fine

– dezvoltarea senzorio-motorie

Sănătate şi igienă personală:              – promovarea sănătăţii şi nutriţiei

– promovarea îngrijirii şi igienei personale

-promovarea practicilor privind securitatea personală

 

DOMENIUL DEZVOLTARE SOCIO-EMOŢIONALĂ vizează debutul vieţii sociale a copilului, capacitatea lui de a stabili şi menţine interacţiuni cu adulţi şi copii. Interacţiunile sociale mediază modul în care copiii se privesc pe ei înşişi şi lumea din jur. Dezvoltarea emoţională vizează îndeosebi capacitatea copiilor de a-şi percepe şi exprima emoţiile, de a înţelege şi a răspunde emoţiilor celorlalţi, precum şi dezvoltarea conceptului de sine, crucial pentru acest domeniu. În strânsă corelaţie cu conceptul de sine se dezvoltă imaginea despre sine a copilului, care influenţează decisiv procesul de învăţare.

Dimensiuni ale domeniului:

Dezvoltare socială:                            – dezvoltarea abilităţilor de interacţiune cu adulţii

– dezvoltarea abilităţilor de interacţiune cu copiii de vârstă apropiată

– acceptarea şi respectarea diversităţii

– dezvoltarea comportamentelor prosociale

Dezvoltarea emoţională:                    – dezvoltarea conceptului de sine

– dezvoltarea controlului emoţional

– dezvoltarea expresivităţii emoţionale

DOMENIUL DEZVOLTAREA LIMBAJULUI ŞI A COMUNICĂRII vizează dezvoltarea limbajului (sub aspectele vocabularului, gramaticii, sintaxei, dar şi a înţelegerii semnificaţiei mesajelor), a comunicării (cuprinzând abilităţi de ascultare, comunicare orală şi scrisă, nonverbală şi verbală), şi preachiziţii pentru scris-citit şi însoţeşte dezvoltarea în fiecare din celelalte domenii.

Dimensiuni ale domeniului:

Dezvoltarea limbajului şi a comunicării:       – dezvoltarea capacităţii de ascultare şi

înţelegere (comunicare receptivă)

 • dezvoltarea capacităţii de vorbire şi comunicare (comunicare expresivă)

Dezvoltarea premiselor citirii şi scrierii        – participarea la experienţe cu carte,

cunoaşterea şi aprecierea cărţii

 • dezvoltarea capacităţii de discriminare fonetică, asocierea sunet-literă
 • conştientizarea mesajului vorbit/scris
 • însuşirea deprinderilor de scris, folosirea scrisului pentru transmiterea unui mesaj.

 

DOMENIUL DE DEZVOLTARE COGNITIVĂ a fost definit în termenii abilităţii copilului de a înţelege relaţiile dintre obiecte, fenomene, evenimente şi persoane, dincolo de caracteristicile lor fizice. Domeniul include abilităţi de gândire logică şi rezolvare de probleme, cunoştinţe elementare matematice ale copilului şi cele referitoare la lume şi mediul înconjurător.

Dimensiuni ale domeniului:

Dezvoltarea gândirii logice şi rezolvarea de probleme

Cunoştinţe şi deprinderi elementare matematice, cunoaşterea şi înţelegerea lumii:

 • reprezentări matematice elementare (numere, reprezentări numerice, operaţii, concepte de spaţiu, forme geometrice, înţelegerea modelelor, măsurare)
 • cunoaşterea şi înţelegerea lumii (lumea vie, Pământul, Spaţiul, metode ştiinţifice).

DOMENIUL CAPACITĂŢI ŞI ATITUDINI ÎN ÎNVĂŢARE se referă la modul în care copilul se implică într-o activitate de învăţare, modul în care abordează sarcinile şi contextele de învăţare, precum şi la atitudinea sa în interacţiunea cu mediul şi persoanele din jur, în afara deprinderilor şi abilităţilor menţionate în cadrul celorlalte domenii de dezvoltare.

Dimensiuni ale domeniului:                           – curiozitate şi interes

 • iniţiativă
 • persistenţă în activitate
 • creativitate

STRUCTURA  AN  SCOLAR : 2016 – 2017

Anul şcolar 2016-2017 are 35 de săptămâni de cursuri, însumând 169 de zile lucrătoare, şi se structurează în două semestre, astfel:

 

 • semestrul I -12 septembrie 2016 – 3 februarie 2017
 • semestrul al II-lea -13 februarie 2017 – 16 iunie 2017.

Vacanţele elevilor sunt programate astfel:

 • vacanţa de iarnă: 24 decembrie 2016 – 8 ianuarie 2017;
 • vacanţă intersemestrială: 4 -12 februarie 2017;
 • vacanţa de primăvară:19 – 30 aprilie 2017;
 • vacanţa de vară:17 iunie – 10 septembrie 2017.

De asemenea, în săptămâna 29 octombrie – 6 noiembrie 2016, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.

Programul naţional „Şcoala altfel” are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului şcolar şi poate fi derulat pe baza unei planificări ce rămâne la decizia şcolilor.

Astfel, în funcţie de ciclurile de învăţământ şcolarizate, unităţile de învăţământ pot opta pentru unul dintre următoarele segmente:

Școala Altfel – Învățământul primar și preșcolar

 • 21 noiembrie – 2 decembrie 2016;
 • 27 februarie – 31 martie 2017;
 • 15 mai – 9 iunie 2017 (învăţământul preşcolar şi primar).

 

EVENIMENTE

În funcţie de tematica săptămânală şi de evenimentele importante de pe parcursul acesteia, în programul grădiniţei  sunt incluse activităţi extracurriculare precum:

 • activităţi extracurriculare: vizionarea spectacolelor de teatru şi de circ, vizite la Grădina Zoologică, la Grădina Botanică, la Ferma Animalelor, la muzee, etc.
 • organizarea unor spectacole şi serbări pentru a marca evenimentele importante din timpul anului (Festivalul Dovleacului, Serbare de Crăciun, Ziua mamei, Încondeiem ouă de Paşte, Carnavalul veseliei de 1 iunie, Serbarea de sfârşit de an şcolar);
 • organizarea unor activităţi umanitare în parteneriat cu alte instituţii de învăţământ particular şi de stat, în vederea ajutorării copiilor defavorizaţi;
 • organizarea petrecerilor de aniversare a zilei de naştere pentru copiii înscrişi în grădiniţă.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM  ZILNIC

GRUPE CU ORAR PRELUNGIT

NIVELUL I

 

 

Repere orare Jocuri si activitati

didactice

Activitati pe domenii

experientiale

Activitati de dezvoltare personala
8:00-8:30 Jocuri si activitati alese                      —– ——– Rutina:Primirea copiilor (deprinderi specifice)
8:30-9:00             ——                     —- ———- Rutina:Micul dejun (deprinderi specifice)
9:00-11:00 Jocuri si activitati alese Activitati pe domenii experientiale

NIVEL 1

Luni :  DS (Cunoasterea mediului)

Marti :DLC (Domeniul limba si comunicare)

DPM (Domeniul psihomotric)

Miercuri : DS(Activitati matematice)

Joi : DOS(Educatie pentru societate )

DEC( Educatie muzicala)

Vineri :DEC (Educatie plastica)

Rutina: Intalnirea de dimineata(15 min)

Rutina si tranzitie: Ne pregatim pentru activitati!

(deprinderi de igiena individuala si colectiva.

deprinderi de ordine si disciplina,deprinderi de autoservire).

11:00-13:30 Jocuri si activitati recreative                    — ———- Activitate optionala(prima activitate de acest tip la nivel 1)

Rutina si tranzitie:In aer liber! (deprinderi de igiena individuala si colectiva deprinderi de ordine si disciplina,deprinderi de autoservire)

Rutina :Masa de pranz (deprinderi specifice)

13:30-15:30 Activitati de relaxare

Jocuri si activitati alese

            ———- Rutina si tranzitie:Ne pregatim sa ne relaxam! deprinderi de igiena individuala si colectiva.

(deprinderi de ordine si disciplina,deprinderi de autoservire).

15:30-16:00            ——–            ———- RUTINA:Gustarea (deprinderii specifice)
16:00-15:30 Jocuri de dezvoltare a aptitidinilor individuale Activitati recuperatorii pe domenii experientiale Rutina si tranzitie: Din nou la joaca! (deprinderi de ordine si

disciplina,deprinderi de autoservire)

Activitate optionala (singura activitate de acest tip la nivelul 1 sau a doua la nivelul 2)

17:30          ———             ———– Rutina :Plecarea copiilor acasa(deprinderi specifice)

 

 

 

Program zilnic

-grupe cu program prelungit-

NIVELUL II

 

 

REPERE ORARE JOCURI SI ACTIVITATI DIDACTICE ALESE ACTIVITATI PE DOMENII EXPERIENTIALE ACTIVITATI DE DEZVOLTARE PERSONALA
8:00 – 8:30 Jocuri si activitati alese Rutina: Primirea copiilor (deprinderi specifice)
8:30 – 9:00 Rutina: Micul dejun (deprinderi specifice)
9:00 – 11:00 Jocuri si activitati alese Activitati pe domenii experientiale:

LUNI:

DS- Cunoasterea Mediului

DEC- Activitate Muzicala

MARTI:

DLC- Educarea Limbajului

DOS- Activitate Practica

MIERCURI:

DS- Activitate Matematica

DEC: Activitate Artistico- Plastica

JOI:

DS- Activitate Matematica

DLC –  Educarea Limbajului

VINERI:

DOS- Educatie Pentru Societate

DPM –  Educatie Fizica

Rutina: Intalnirea de dimineata (15 min.)

Rutina si tranzitie: Ne pregatim pentru activitati! (deprinderi de igiena individuala si colectiva, deprinderi de ordine si disciplina, deprinderi de autoservire)

11:00 – 13:30 Jocuri si activitati recreative Activitate optionala (prima)

Rutina si tranzitie: In aer liber! (deprinderi de igiena individuala si colectiva, deprinderi de ordine si disciplina, deprinderi de autoservire)

Rutina: Masa de pranz (deprinderi specifice)

13:30 – 15:30 Activitati de relaxare

Jocuri si activitati alese

Rutina si tranzitie: Ne pregatim sa ne relaxam! (deprinderi de igiena individuala si colectiva, deprinderi de ordine si disciplina, deprinderi de autoservire)
15:30 – 16:00 Rutina: Gustarea (deprinderi specifice)
16:00 – 17:30 Jocuri de dezvoltare a aptitudinilor individuale Activitati recuperatorii pe domenii experientiale:

LUNI:

DS- Cunoasterea Mediului

DEC- Activitate Muzicala

MARTI:

DLC- Educarea Limbajului

DOS- Activitate Practica

MIERCURI:

DS- Activitate Matematica

DEC: Activitate Artistico- Plastica

JOI:

DS- Activitate Matematica

DLC –  Educarea Limbajului

VINERI:

DOS- Educatie Pentru Societate

DPM –  Educatie Fizica

Rutina si tranzitie:Din nou la joaca! (deprinderi de igiena individuala si colectiva, deprinderi de ordine si disciplina, deprinderi de autoservire)

Activitate optionala (a doua)

17:30 Rutina: Plecarea copiilor acasa (deprinderi specifice)